Back

ⓘ КАВАЛЕРОВИЧ - поляк кинорежиссөрі, сценарист. 1946 ж. Краков кино ин-тып, 1948 ж. Әсемдік өнер академиясын пітірді. Кинодағы қызметін 1947 ж. бас-тадк. 1952 ж. ..
                                     

ⓘ Кавалерович

КАВАЛЕРОВИЧ - поляк кинорежиссөрі, сценарист. 1946 ж. Краков кино ин-тып, 1948 ж. Әсемдік өнер академиясын пітірді. Кинодағы қызметін 1947 ж. бас-тадк. 1952 ж. К. Сумерскиймен бірлесіп "Ңауым" фпльмін қойды. мұпда кедей шаруа мен орташалардың тап-тық сана-созіміпің оянуы, баи-кулак-тарға қарсы күресі және ауылшаруа-пгылығын коллективтендіру ісі кер-кемдік шешіміп тапты. Қойғап фпльм-дері: "Өмір жолдары", "Колеңке", "Поезд", "Періште Иоанна ана", "Пер-ғауып". 1953 - 54 ж. Лодзьдщ мемл. кипо мектебінде ұстаздык етті. 1950-68 ж. творчествольіқ "Кадр" кано оір-лестігінің жетекшісі. 1966 жылдап По-ляк кипематографпстері одағының председателі. Халықар. кннофести-вальдар, Поляк Халык Респуоликасы Мемл. сыйлығыпың лау-реаты. Портреті 163-6. Әдеб.: С о б о л е в Р. Ежи Кавалеро-пия Филъмы. стиль, метод.