ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 74
                                               

Мәліметтер ағыны

Мәліметтер ағыны - командалардың, процедуралардың немесе программалардың орындалу нәтижелері болып саналатын мәліметтерді жеткізу.

                                               

Мәліметтер ағынын басқару

Мәліметтер ағынын басқару - желідегі екі нүкте арасында мәліметтерді жеткізуді басқару процедурасы, мысалы модем мен компьютер аралығындағы мәліметтер ағынын басқару. Мәліметтердің жеткізу жылдамдығын қабылдау жылдамдығына сәйкес келтіріп, белгіл ...

                                               

Мәліметтер бірлігі

Мәліметтер бірлігі - жүйеде қабылданған мәліметтер құрылымының дербес бөлігі. Программалау тілдерінде - мәліметтер бірлігіне өріс, агрегат, жазба, файл, ал операциялық жүйелерде блок, мәліметтер жинағы жатады.

                                               

Мәліметтер базасының схемасы

Мәліметтер базасының схемасы - мәліметтердің нақты моделінің негізгі құрамында мәліметтер базасын сипаттау.

                                               

Мәліметтер базасының тұтастығы

Мәліметтер базасының тұтастығы - мәліметтердің барлық мәндері шындық болмыстық қалып-күйін бейнелейтін және өзара қарама-қарсылық ережесіне бағынатын мәліметтер базасының қалып-күйі. Мәліметтер базасының тұтастығын қолдауға тұтастықты тексеру жән ...

                                               

Мәліметтер базасының файлы

Мәліметтер базасының файлы - мәліметтер базасының салыстырмалы түрде дербес болып саналатын үзіндісі. Оны басқа үзінділерден тәуелсіз ашуға болады және ол осы мәліметтер базасының басқа файлдарымен байланыста бола алады.

                                               

Мәліметтер банкі

Мәліметтер банкі - 1) мәліметтермен жұмыс істеуге арналған кез келген нақты ақпараттық банк; 2) мәліметтерді ұжымдық пайдалану мен ортақ сақтаудың автоматтандырылған ақпаратгық жүйесі. Мәліметтер банкісінің құрамына бір немесе бірнеше мәліметтер ...

                                               

Мәліметтер басқарушысы

Мәліметтер басқарушысы - мекемеде пайдаланылатын мәліметтер жайлы толық мағлұматы бар және оларды сақтауға, жаңарту мен пайдалануды ұйымдастыруға жауапты адам.

                                               

Мәліметтер блогы

Мәліметтер блогы - негізгі жад пен сыртқы жад арасында немесе желілер торабы арасында біртұтас берілетін мәліметтер агрегациясы.

                                               

Мәліметтер буфері

Мәліметтер буфері - мәліметтерді принтерге, дискілік жинақтауышқа және басқа да құрылғыларға жеткізу кезінде оларды уақытша сақтауға арналған жад бөлігі.

                                               

Мәліметтер жазбасы

Мәліметтер жазбасы - 1) мәліметтер базасы құрылымының бірлігі; 2) мәліметтерді компьютердің негізгі жадынан сыртқы жадына жазудан тұратын машиналық операция.

                                               

Мәліметтер жеткізу желісі

Мәліметтер жеткізу желісі ; communication link) - есептеу желісі тораптарының арасында мәліметтерді жеткізуге арналған байланыс желісі.

                                               

Мәліметтер жинағы

Мәліметтер жинағы - физикалық жазбалардың ұқсастырылған жиынтығы. Жүйеде тағайындалған мәліметтерді өңдеу тәсілдерінің біреуімен ұйымдастырылады: файл, файл бөлігі, бірнеше файлдар түрінде ұсынылады. Тізбектік, индекстік-тізбектік және кітапханал ...

                                               

Мәліметтер жинағын басқару блогы

Мәліметтер жинағын басқару блогы - компьютерлердің бірыңғай жүйесінде - тікелей қатынас құру құрылғысында орналастырылған мәліметтер жинағының ентаңба жиынтығы.

                                               

Мәліметтер жинағын кеңейту

Мәліметтер жинағын кеңейту - уақытты бөлуі бар жүйелерде - терминалмен жұмыс істейтін пайдаланушының мәліметтер жинағынан әрқайсысы туралы ақпараты бар басқарушы блок.

                                               

Мәліметтер жинағын ұйымдастыру

Мәліметтер жинағын ұйымдастыру - мәліметтер жинағының құрылымы мен оның жазбаларын дискіде орналастыру тәртібі. Мәліметтер жинағының төрт түрлі - тізбекті, индексті-тізбекті, тікелей, кітапханалық типі бар.

                                               

Мәліметтер кабелі

Мәліметтер кабелі - мәліметтер берілетін қатты дискілердегі жинақтауыштарға арналған жалпақ кабель. Әрбір жинақтауыштың өзінің мәліметтер кабелі болады.

                                               

Мәліметтер когеренттігі

Мәліметтер когеренттігі - мәліметтер когеренттігі әр түрлі жадта орналасқан және әр түрлі процессорлармен өңделетін мәліметтер элементінің бір мезгілде бірнеше көшірмесі болуына қарамастан, кез келген уақытта түйіннің барлық жадында мәліметтердің ...

                                               

Мәліметтер көзі

Мәліметтер көзі - 1) мәліметтерді оқу құрылғысы; әдетте, мәліметтер жинауға арналған аналогтық немесе цифрлық құрылғы; 2) коммуникациялық жүйелерде - мәліметтерді жөнелтетін терминалдық құрылғы; 3) Windows жүйесінде - "жылжытып алып барып, қалдыр ...

                                               

Мәліметтер моделін түрлендіру

Мәліметтер моделін түрлендіру - мәліметтерді анықтау тәсілдерінің өрнегі және олармен мәліметтердің бір моделіне басқа модель тәсілдері арқылы әрекет жасау.

                                               

Мәліметтер объектісі

Мәліметтер объектісі - нақты заттар, процестер, құбылыстар туралы ақпараты бар және мәліметтер базасында сақталатын мәліметгер элементі.

                                               

Мәліметтер режімі

Мәліметтер режімі - ұзындығы айнымалы кеңейтілген пішімі бар жазбалар өрісіне қатынас құру жасақталатын мәліметтерді алып жөнелту режімі.

                                               

Мәліметтер сипаттамасы

Мәліметтер сипаттамасы - 1) мәліметтерге арналған айнымалылар атауының сипаттамасы. Көптеген программалау тілдері айнымалыға жадтан орын қалдыру үшін әрбір айнымалының атауы алдын ала сипатталуын талап етеді; 2) мәліметтерге тағайындалған атау жә ...

                                               

Мәліметтер тасымалдау ортасы

Мәліметтер тасымалдау ортасы - бекеттер арасында мәлімет жеткізуге арналған желілер мен қатынас ұйымдастыру бөлшектерінің жиынтығы.

                                               

Мәліметтер типі

Мәліметтер типі - программалауда мәліметтердің мүмкін мәндерінің ауқымын, оларға рұқсат етілген операциялар жиынын және бұл мәліметтерді аяқтаудың тәсілін анықтау арқылы оларды бір типке біріктіру жолы. Мынадай типтер: сандық, символдық, логикалы ...

                                               

Мәліметтер файлы

Мәліметтер файлы - командалық немесе программалық файлдан ерекшелігі - тек мәліметтер ғана болатын файл; атқарылуға тиіс командалары бар программалық файлдан өзгеше мәліметтер мәндерін сақтайтын файл.

                                               

Мәліметтер құрылымы

Мәліметтер құрылымы - 1) мәліметтерді ұйымдастыру схемасы; мысалы жиым немесе жазба құрылымын сатылы түрде өрнектеу тәсілі; 2) қабылданған тәсілдердің бірі бойынша біріктірілген және реттелген мәліметтер элементтерінің жиыны; мәліметтердің арасын ...

                                               

Мәліметтер өрісі

Мәліметтер өрісі - мәліметтер базасында - база жазбасы бөлігі ; оның құрылымының дәл анықталған және аты көрсетілген бөлігі.

                                               

Мәліметтерді (ақпаратты) сақтау

Мәліметтерді сақтау ; data holding) - материалдық тасуыштың қалып-күйінің өзгермеуін жасақтаумен байланысты уақыт бойынша ақпаратты жеткізу процесі.

                                               

Мәліметтерді автоматтық өңдеу

Мәліметтерді автоматтық өңдеу - адамның қатысуынсыз, мәліметтерді автоматтық түрде өңдеу. Өңдеудің техникалық құралы компьютер немесе басқа құрылғы болуы мүмкін.

                                               

Мәліметтерді автоматтық өңдеу жүйесі

Мәліметтерді автоматтық өңдеу жүйесі - мәліметгерді өңдеу бойынша жұмыстар кешенін орындауға арналған процедуралар, процестер, әдістер, жабдықтар мен қызметкерлер жиынтығы.

                                               

Мәліметтерді алмастыру

Мәліметтерді астастыру - бірнеше файлды біртұтас бүтін ретінде программамен немесе пайдаланушылардың сұратуымен бір уақытта және бірлесе пайдалану мүмкіндігіне қол жеткізу. Астастырудың бір тәсіліне мәліметтер базасы жатады. Логикалық астасу, мәл ...

                                               

Мәліметтерді басқару

Мәліметтерді басқару - әдетте, жүйелерге қатысты пайдаланылатын термин. Файлдарға физикалық амалдар жасау арқылы пайдаланушыларды көптеген операциялардан босатады да, оның назарын негізінен мәліметтердің логикалық қасиеттеріне аударады.

                                               

Мәліметтерді басқару блогы

Мәліметтерді басқару блогы - компьютердің бірыңғай жүйесінің операциялық жүйесінде - мәліметтер жинағын құрастыру және өңдеу үшін операциялық жүйеге қажетті мәліметтер жинағы туралы ақпараты бар кесте. Бұл кесте компьютерде жұмыс істейтін адамның ...

                                               

Мәліметтерді басқару жүйесі

Мәліметтерді басқару жүйесі - жазба деңгейінде мәліметтермен жұмыс істеуді жасақтайтын компьютердің операциялық жүйесінің бөлігі. 

                                               

Мәліметтерді басқару программасы

Мәліметтерді басқару программасы - әр түрлі сыртқы құрылғылар арасында мәліметтер алмасу операцияларын басқаруды жасақтайтын операциялық жүйе құрамындағы басқарушы программа. Енгізу-шығару операцияларын тікелей жоспарлау мен орындауды енгізу-шыға ...

                                               

Мәліметтерді бұғаттау

Мәліметтерді бұғаттау - компьютерде жұмыс істеп отырған адамның біреуінен басқаларына файлға қатынас құруға тыйым салу. Осындай әрекет арқылы файлды немесе оның бөліктерін бөгде адамдардан қорғау; тұтынушылардың біреуінен басқасына қатынас құруға ...

                                               

Мәліметтерді бөлу

Мәліметтерді бөлу - әр түрлі пайдаланушылардың сол бір мәліметтерді бір мезгілде әр турлі программаларда немесе процестерде пайдалануы.

                                               

Мәліметтерді енгізу

Мәліметтерді енгізу - мәліметтерді дискіден оқу, пернелік тақтадан, телефон арналарынан, сканерден және т.б. енгізу, енгізілген мәліметтер компьютердің жедел жадына жазылады.

                                               

Мәліметтерді есепке алу

Мәліметтерді есепке алу - жинаудан, қалыпқа келтіруден, жадқа жазудан және ақпаратқа мезгіл-мезгіл түзету енгізуден тұратын ақпараттық жүйенің негізгі қызметтерінің бірі.

                                               

Мәліметтерді жеткізу арнасы

Мәліметтерді жеткізу арнасы - 1) электрондық машинаны терминалмен жалғастыратын физикалық орта мен аппаратура; 2) мәліметтерді бір құрылғыдан екінші құрылгыға жеткізуді ұйымдастыратын физикалық жалғастыру ортасы. Ол кез келген екі құрылғыны байла ...

                                               

Мәліметтерді жеткізу блогы

Мәліметтерді жеткізу блогы - мәліметтерді жеткізу кезінде біртұтас бүтін ретінде қарастырылатын цифрлық мәліметтердің шектеулі мөлшері.

                                               

Мәліметтерді жеткізу жабдығы

Мәліметтерді жеткізу жабдығы - компьютерді телефон желілеріне байланыстыра отырып, мәліметтерді басқа компьютерлерге жеткізуге арналған модем түріндегі жабдықтардың аппаратгық бөлігі; байланысты ұйымдастыру және оны үзуді, сондай-ақ мәліметтер же ...

                                               

Мәліметтерді жеткізу жылдамдығы

Мәліметтерді жеткізу жылдамдығы - 1) байланыс арнасының мәліметтерді жеткізу жылдамдығы. Әдетте, тізбектеле жалғасқан арналар үшін - бір секундтағы килобит санымен, ал параллель жалғасқан арналарға - бір секундтағы килобайт мөлшерімен өлшенетін ж ...

                                               

Мәліметтерді кеңейту блогы

Мәліметтерді кеңейту блогы - компьютерлердің бірыңғай жүйесінің операциялық жүйесінде - мәліметтерді басқару блогы. Бұл блокта мәліметтердің физикалық орналасуы және олардың өңделетін жинағының қалып-күйі туралы кеңейтілген ақпарат бар.

                                               

Мәліметтерді коммутациялау

Мәліметтерді коммутациялау - желінің әр түрлі түйіндерінің арасында ақпарат алысу үшін мәліметтер жеткізу арнасын кезектесіп пайдаланатын мәліметтер жеткізу түрі.

                                               

Мәліметтерді маршруттау желілері

Мәліметтерді маршруттау желілері - мәлімет жеткізуде бағдарлау процесі қолданылатын қатынастық желі. Бұл желінің ерекшелігі коммутациялау түйіндері болады. Абоненттік жүйелердің әрекеттестігі мәліметтер бөлшектерінің тасымалданатын жолдарын анықт ...

                                               

Мәліметтерді пішімдеу

Мәліметтерді пішімдеу - кестелерде - ұяшықтағы сандық немесе символдық мәліметтерді бейнелеу үлгілерін таңдау. Мәтін абзацтарында да символдардың мөлшерін, әріп түрін, сызылымын, жолдар ара қашықтығын түрлендіру пішімдеу болып табылады.

                                               

Мәліметтерді сақтау уақыты

Мәліметтерді сақтау уақыты - компьютер жадының берілген режімде мәліметтерді қайта жазбай, өзгертпестен сақтайтын уақыт аралығы.

                                               

Мәліметтерді сығымдау

Мәліметтерді сығымдау - жадты үнемдеу және мәліметтерді жеткізу тиімділігін арттыру мақсатында мәліметтерді бар ақпаратын жоғалтпай, біршама жинақы формада түрлендіру; ақпараттың физикалық өлшемін кішірейту үшін пайдаланылатын процесс. Мәліметтер ...